PROF. DR. SİNAN OLKUN KİMDİR?

Lisans eğitimini 1985 yılında Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde 1995 yılında, doktora derecesini ise Amerika Birleşik Devletleri, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde ilköğretimde matematik eğitimi alanında 1999 yılında aldı.
1999-2004 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'ne geçiş yaptı. Aynı fakültede ilköğretim bölümü başkanlığı ve sınıf öğretmenliği anabilim dalı başkanlığı yaptı. Aynı zamanda sınıf öğretmenliği lisans, matematik eğitimi yüksek lisans ve doktora programlarının koordinatörlüğünü yaptı.
İlköğretimde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte, aynı zamanda araştırmalar yapmaktadır. Çocukta matematiksel düşünmenin gelişimi, geometrik düşünmenin gelişimi ve sayma ve hesaplama güçlükleri üzerine çalışmaktadır.
Ayrıntılı Özgeçmiş (CV) için lütfen tıklayınız