SAYI HİSSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK OYUNLAR

Sayı hissini geliştirmeye yönelik olarak yapılan çalışmalara bakıldığında iki yaklaşım üzerine kurulu olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlardan ilki, basit masa oyunlarıdır (Siegler & Ramani, 2009). Sayı hissini geliştirmeye yönelik olarak yapılan çalışmalardaki ikinci yaklaşım ise; dijital teknolojinin bilişsel eğitimde kullanımıdır (Kiili, Devlin, Perttula, Tuomi, & Lindstedt, 2015). Sayı hissini geliştirmek üzere tasarlanan hem masa oyunları hem de teknoloji temelli oyunlara ait bulgular özetle şunu göstermektedir; sayıların uzamsal temsilleriyle ilgili verilen bir eğitim, sayıların zihinsel sayı doğrusu üzerine uygun bir şekilde yerleştirilmesini güçlendirmenin yanında diğer sayısal yeterlilikleri de (büyüklük kıyaslama, aritmetik işlemleri vb.) geliştirmektedir. Ayrıca iyi tasarlanmış bir matematik öğrenimi oyununun kısa zaman diliminde bile olsa matematiksel yeterlilikte önemli ilerlemeler sağlayabileceği ve bu ilerlemelerin matematiğin diğer alanlarına transfer edilebileceğini göstermektedir (Kiili vd., 2015; Olkun ve Özdem, 2015).