SAYI HİSSİ GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Sayı hissi diğer bölümlerde belirtildiği gibi önemli ölçüde doğuştan getirilen bir yeteneğin uzantısıdır. Ancak her yetenek gibi insanın sayı hissi de belli ölçülerde geliştirilebilir. Çocuklarda sayı hissini geliştiren belli başlı etkinlikler vardır. Bu etkinlikler çocuğun yaşına ve matematiksel düzeyine uygun olarak seçilmelidir. Etkinliklerde bulunan fiziksel ve zihinsel eylemlerin çocuk tarafından yapılması hayati öneme sahiptir. Öğretmen ya da veli sadece yol gösterici olmalıdır. Aynı zamanda doğrudan bu temel becerileri (YSS, TSS ve SES) geliştirmeyi hedef alan ve çocukların akranları ile ve büyükleri ile oynayabileceği oyunlar yoluyla bu beceriler geliştirilebilmektedir. Bu becerileri (YSS, TSS ve SES) temel alan oyunlar sayesinde hem bu temel beceriler gelişmekte hem de çocuklar akranları ve özellikle ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirme olanağı bulmaktadır.

Sayı hissini geliştirmeye yönelik olarak yapılan çalışmalara bakıldığında iki yaklaşım üzerine kurulu olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlardan ilki, basit masa oyunlarıdır (Siegler & Ramani, 2009). Sayı hissini geliştirmeye yönelik olarak yapılan çalışmalardaki ikinci yaklaşım ise; dijital teknolojinin bilişsel eğitimde kullanımıdır (Kiili, Devlin, Perttula, Tuomi, & Lindstedt, 2015). Sayı hissini geliştirmek üzere tasarlanan hem masa oyunları hem de teknoloji temelli oyunlara ait bulgular özetle şunu göstermektedir; sayıların uzamsal temsilleriyle ilgili verilen bir eğitim, sayıların zihinsel sayı doğrusu üzerine uygun bir şekilde yerleştirilme becerisini geliştirmenin yanında diğer sayısal yeterlikleri de (büyüklük karşılaştırma, sayı gerçekleri, sayılar arası ilişkiler ve aritmetik işlemler vb.) geliştirmektedir. Ayrıca iyi tasarlanmış bir matematik öğrenimi oyununun kısa zaman diliminde bile olsa matematiksel yeterlilikte önemli ilerlemeler sağlayabileceği ve bu ilerlemelerin matematiğin diğer alanlarına transfer edilebileceğini göstermektedir (Kiili vd., 2015).