SAYI HİSSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK OYUNLAR

  • Sayı hissini geliştirmeye yönelik proje ekibi tarafından şu an için 3 farklı oyun geliştirilmiştir. Oyunların adları Sayı ile Maceralar: Okçuluk (Archery), Sayı ile Maceralar: Hazine (Treasure) ve Sayı ile Maceralar: Sapan (Slingshot)’dır.
  • Dijital tabanlı oyunlar 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için tasarlanmıştır. Oyunlar, insan bilişinde yer alan Yaklaşık Sayı Sistemini (YSS) temele almaktadır. Sayıların uzamsal temsiline yönelik bir gelişim sağlamak için bu oyunlar geliştirilmiştir. Oyunlar kendi içerisinde 0-10 ve 0-100 aralığındaki sayı doğrusunda oynanmaktadır.
  • Oyunlarda çocukların hem eğlenmeleri sağlanmakta hem de doğuştan getirdiği becerilerin geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Oyunlarda aynı zamanda Türk kültürünü yansıtan özellikler kullanılmaya çalışılmıştır (okçuluk, sapan kullanımı gibi). Bu kapsamda oyunlardan örnek görüntüler paylaşılmıştır.

Sayı ile Maceralar: Okçuluk (Archery)
Senaryo ok atma üzerine kurulmuştur. Ok el ile dokunup sağa sola itildikçe okun doğrultusu değişmektedir. Doğrultunun sayı doğrusu ile kesiştiği yerde bir hedef tahtası belirmektedir. Tahmin edilecek sayının yerine geldiğini düşündüğünde oku çekip bırakarak ekranda sorulan hedef sayıyı sayı doğrusu üzerinde işaretlemesi sağlanmaktadır.

Sayı ile Maceralar: Sapan (Slingshot) Oyunu:
Senaryo sapanla taş atma üzerine kurulmuştur. Oyun çocuğun sapanda yer alan taşı sayı doğrusu üzerinde belirlediği hedefe fırlatması şeklinde gerçekleşmektedir. Ekranda sorulan sayının tahmini yerini belirledikten sonra sapanı çekip bırakarak belirlenen hedefte bir tane kırmızı renkli bayrağın belirmesi sağlanmaktadır.

Sayı ile Maceralar: Hazine (Treasure)
Senaryo hazine kutusu içerisinde yer alan altının kazanılması üzerine kurulmuştur. Oyun çocuğun hazine kutusu içerisinde yer alan altını kazanabilmesi için hazine kutusunun asılı olduğu yerin sayı doğrusu aralığında yaklaşık değerinin tahmin edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Çocuk sayı doğrusu üzerinde asılı olan bir hazinenin yaklaşık yerini tahmin ederek hazine içerisinde yer alan altının kazanılması sağlanmaktadır.